Cài đặt thành trang chủ

Kênh xác minh WikiGlobal chính thức

Để ngăn chặn các đối tượng sử dụng danh nghĩa của WikiGlobal phục vụ cho mục đích lừa đảo, bạn có thể thông qua trang này để xác minh

số điện thoại hay địa chỉ email đã liên hệ xem có phải kênh WikiGlobal chính thức hay không

Phương thức liên hệ Tài khoản giao dịch

Bạn có thể tìm kiếm bằng các phương thức sau: số điện thoại di động, số điện thoại cố định, email, ID Wechat, whatsapp, line, skype, facebook, QQ, instagram, twitter, LinkedIn,Telegram, điền trực tiếp số điện thoại, không cần thêm mã vùng; các công cụ trò chuyện trực tuyến chỉ hỗ trợ truy vấn tài khoản (không phải tên người dùng); vui lòng chú ý chính tả, viết hoa viết thường.

Quý khách có thể nhập số thẻ ngân hàng, tiền điện tử, ví điện tử, số tài khoản trung tâm thương mại điện tử để tìm kiếm và xác minh, vui lòng chú ý lỗi chính tả và các ký tự đặc biệt.

Nhập thông tin tìm kiếm
×
Không phải là kênh chính thức tại WikiGlobal
Số điện thoại "555665" bạn đang tìm kiếm không phảiHãy chú ýđến vấn đề an toàn tài sản và thông tin cá nhân
Bạn có thể kiểm tra lại thông tin tìm kiếm và thao tác lại
Bạn có thể tìm kiếm bằng các phương thức sau: số điện thoại di động, số điện thoại cố định, email, ID Wechat, whatsapp, line, skype, facebook, QQ, instagram, twitter, LinkedIn, điền trực tiếp số điện thoại, không cần thêm mã vùng; các công cụ trò chuyện trực tuyến chỉ hỗ trợ truy vấn tài khoản (không phải tên người dùng); vui lòng chú ý chính tả, viết hoa viết thường.
×
Kênh chính thức tại WikiGlobal

Địa chỉ email "AD@(ShowName).com" là email chính thức tại WikiGlobal Ngoại trừ kênh này, các kênh khác đều không đáng tin cậy, hãy chú ý đến vấn đề an toàn tài sản